Vragen ?

Proefles

Aanvraag voor een gratis proefles

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is geen correct e-mailadres

Lees meer...
Als Quintus zijn we sinds 2002 te vinden in ons sfeervolle centrum voor kunst en kunsteducatie aan de Vloeddijk 38. Maar wist je dat onze geschiedenis terugvoert tot twee eeuwen terug?! 180 jaar, om precies te zijn. Het getal 180 staat daarom deze maand centraal tijdens allerlei leuke pop-optredens en activiteiten. Van cartoonportret in 180 seconden en een ‘180 canon Viva la Musica’ tot 180 gelukwensen en een prachtig gedicht. Hierbij een terugblik op een veelbewogen periode in de Kamper kunst- en muziekgeschiedenis.

We schrijven het jaar 1839. De Zang- en Instrumentaalschool ziet het levenslicht. De eerste stadsmuziekmeester, de heer J.L. Henrich, geeft zelf onderwijs op alle strijk- en blaasinstrumenten en in zang en gitaar. De instrumentale lessen zijn gratis en op de zangschool mogen alleen kinderen van leden van de plaatselijke afdeling van ‘Toonkunst’ worden onderwezen tegen betaling van drie ouderwetse guldens per jaar. In 1843 neemt het stadsbestuur het initiatief tot de oprichting van een eigen muziekkorps. Lange tijd werd de stad op harmoniemuziek getrakteerd door de blazers van het in Kampen gelegerde garnizoen. De militaire kapellen waren echter door de regering afgeschaft en in die leemte wil men graag voorzien.

Stedelijke muziekschool
In 1868 - 25 jaar later dus - vindt de gemeente het noodzakelijk om te komen tot ‘eene muzijkschool, om leden voor het muzijkcorps te kunnen aankweken’, zo is te lezen in de archieven. Hiermee krijgt de zang- en instrumentaalschool uit 1839 een nieuwe status en wordt de leiding opgedragen aan een directeur, voorheen lag die in handen van de stadsmuziekmeesters en kapelmeesters. In 1870 wordt de muziekschool op nieuwe leest officieel geopend. Artikel 1 van een eerste verordening luidt: ‘De muzijkschool heeft ten doel het stedelijk muzijkcorps te verbeteren en de lust ter beoefening van blaas- en strijkinstrumenten zoomede van deze zang te bevorderen’. In 1883 wordt deze doelstelling verder verruimd tot ‘opwekking tot beoefening van muziek en zang, opleiding en versterking van het muziekcorps.’ De Stedelijke Muziekschool is in die tijd gehuisvest aan de Oudestraat 19 tussen Meerminnensteeg en Lutherse steeg, geen ideale toestand omdat het pand tevens fungeert als ijklokaal, lotingruimte voor de nationale militie en oranjerie voor niet-winterharde planten. In 1891 wordt de muziekschool daarom ondergebracht in de Latijnse School aan de Nieuwe Markt.

Vloeddijk 159
Vanaf 1928 zijn docenten en muzikanten ambtenaren ‘in de zin der pensioenwet’ en worden dan ook door de gemeente aangesteld. In 1949 verhuist de muziekschool opnieuw. Ditmaal naar de oude Infirmerie (militair hospitaal) aan de Vloeddijk 159A (zie foto, SNS Historisch Centrum / Frans Walkate Archief / Stentorcollectie.). In de volgende vijftig jaar is dit de locatie waar in Kampen en IJsselmuiden vele generaties muziekonderwijs genieten en die – hoewel inmiddels omgevormd tot appartementen - tot op de dag van vandaag in de volksmond als muziekschool te boek staat.

‘t Speelwerk
Even terug naar het jaar 1969. In Kampen wordt de Werkgroep Kreatieve Vorming ’t Speelwerk opgericht door onder andere Hans Mook en wijlen Wim van ’t Oever. Dit gebeurt in navolging van initiatieven elders, met als eerste de oprichting van de Werkschuit in Amsterdam in 1950. In het begin is bij ’t Speelwerk alleen sprake van cursussen voor kinderen. Maar al snel begint er behoefte aan een breder aanbod voor alle leeftijden te ontstaan: teken- en schildercursussen, fotografie, keramiek, modelboetseren, bloemschikken, werken in hout en een tijdlang ook sieraden maken en weven. Toneelspelen wordt in eerste instantie als dramatische expressie aangeboden, maar later komen er ook diverse productiecursussen, waaronder het inmiddels zeer geliefde Kindermuziektheater, een van de eerste samenwerkingsprojecten met de Stadsgehoorzaal en de Gemeentelijke Muziekschool. Met de komst van de video (in zwart-wit op tape) worden met beperkte hulpmiddelen zelfs al audiovisuele cursussen gegeven.

Vloeddijk 38
Omdat zowel de muziekschool als ’t Speelwerk al vele jaren klagen over de gebrekkige locaties, wordt al in een rapport daterend uit 1988 gesteld dat er binnen de nieuwe ruimte die voor een moderne muziekschool gezocht werd, ook rekening gehouden moest worden met de integratie van de activiteiten van ’t Speelwerk. Op 14 december 2000 neemt de Kamper gemeenteraad het historische raadsbesluit voor de verbouwing van de Vloeddijkkazerne aan de Vloeddijk 38 als huisvesting voor een centrum voor kunsteducatie. Op 6 september 2002 vindt de definitieve oplevering van het nieuwe onderkomen plaats en een week later de officiële opening als startsein voor een feestweek. De Muziekschool en ’t Speelwerk betrekken het gebouw dat, vanwege haar vijfde bestemming, de naam Quintus krijgt. De bestuurlijke fusie van beide organisaties volgt daarna.

Verzelfstandiging
Toch blijft het daar niet bij. Een nieuwe cultuurnota brengt in 2014 de opdracht tot verzelfstandiging met zich mee. Een flinke uitdaging die Quintus met succes weet te volvoeren. Op 1 januari 2017 is de Stichting Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie officieel verzelfstandigd. Anno 2019 heeft Quintus meer dan 80 – veelal parttime – docenten in dienst in alle kunstdisciplines (muziek, kunst & ambacht, dans, theater en schrijven), bedienen we àlle basisscholen in de gemeente Kampen met diverse kunsteducatieprojecten, onderhouden we goede contacten met de drie middelbare scholen in Kampen, vormen we een spil in de samenleving op het gebied van (amateur)kunst (van muziekverenigingen tot koren), breiden we onze activiteiten in het sociaal domein steeds verder uit en hebben we duizenden cursisten voor ons les- en cursusprogramma vrije tijd. Kortom, bij Quintus gaat een wereld voor je open…al 180 jaar!
Lees meer...
Cadeautje nodig voor de feestdagen? Maakt niet uit voor wie.... in no-time haal jij je leukste decembercadeau in huis! Geef een cadeaubon voor een workshop, een korte of langere cursus en maak iemand blij met een mooie kunstervaring. 

Klik hier voor de Quintus cadeaubon! (Bellen kan natuurlijk ook!)

- Geef een bedrag aan wat bij je past (vanaf 10 euro)
- De bon ligt in cadeauverpakking voor je klaar bij de balie van Quintus. Vandaag bestellen is vandaag in huis! 
- Ophalen kan tot en met vrijdag 20 december 2019.

Iederéén kun je blij maken met een kunstcadeau!
Lees meer...
Fluitisten uit Kampen en omstreken kunnen op 14 maart 2020 hun hart ophalen bij Quintus! Op uitnodiging van onze vakgroep dwarsfluit komt de Nederlandse Fluitacademie (kortweg Neflac) naar Kampen om samen met fluitleerlingen en docenten een inspirerende dag én een prachtig combiconcert te verzorgen.
Neflac is een organisatie die landelijk diverse workshops en masterclasses organiseert voor amateurfluitisten en jonge professionals. Daarnaast geven ze concerten met het Neflac Ensemble. Op zaterdag 14 maart komt Neflac naar Quintus voor een inspirerende dag voor onze fluitleerlingen. De bekende fluitiste Emily Beynon - solofluitiste van het Koninklijk Concertgebouw Orkest en oprichtster van Neflac – is van de partij evenals Wieke Karsten, dirigent Jeroen Bron en het Neflac Ensemble. In opmaat naar deze inspirerende dag gaat een groot aantal dwarsfluitleerlingen van Quintus de komende maanden hard aan het werk met negen prachtige, leuke en interessante stukken. Elk op eigen niveau: van beginner tot ver gevorderd. Deze werken worden op 14 maart uitgevoerd tijdens het Combiconcert in Quintus. Tijdens dit concert brengen ook de vakdocenten van Quintus samen met de docenten van Neflac een stuk ten gehore én levert het Neflac Ensemble een prachtig aandeel.

Externe fluitisten ook welkom!
Geen les bij Quintus maar toch graag onderdeel uitmaken van dit bijzondere concert? Dat kan! Externe fluitisten van alle niveaus (wel minimaal 1,5 jaar ervaring) zijn welkom om mee te spelen tijdens het prachtige slotstuk, de Ierse Brian Boru’s March, samen met Neflac en Quintus. Dit belooft een feestelijke afsluiting te worden. De repetities hiervoor zijn op 29 januari van 18.00 tot 19.00 uur en op de Neflacdag van 14 maart vanaf 13.30 uur. De muziek krijg je van tevoren toegestuurd. Voor meer informatie en het opgaveformulier, kijk je hier. Het ingevulde inschrijfformulier kun je opsturen/afgeven bij Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie aan de Vloeddijk 38, 8261GC in Kampen of mailen naar info@quintuskampen.nl.

Om te noteren!
Om alvast te noteren in je agenda: het Combiconcert op zaterdag 14 maart is van 16.00 tot 17.00 uur in de Quintuszaal. De entree is gratis.
Lees meer...

Ieder jaar presenteert Quintus het inhoudelijk jaarverslag waarin de hoogtepunten van het afgelopen seizoen te lezen zijn. Wij, het team van medewerkers en het bestuur, kijken met trots en dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Dank voor het vertrouwen van alle belanghebbenden bij Quintus! 
Lees hier het jaarverslag 2018 - 2019. Veel leesplezier!

Het jaarverslag is eventueel te downloaden als PDF. 

Lees meer...
Afgelopen week - in de 'Week van de toegankelijkheid' - is Quintus verrast met de erkenning van 'Iedereen doet mee'. Quintusdirecteur Hendrik Jan Houtsma mocht de 'Iedereen-doet-mee-sticker - die binnenkort een prominent plekje in het gebouw zal krijgen - ontvangen uit handen van Nardus Koster.

'Iedereen doet mee' is een initiatief van de Hartelijke Hanzestad (OVK, gemeente Kampen, Vastgoedtafel Kampen en Stadsbeweging Overijssel) waarbij winkeliers en andere instellingen worden beoordeeld op hun toegankelijkheid. Er wordt onder andere gekeken naar de fysieke toegankelijkheid van een gebouw, eventuele obstakels in de paden maar ook de toegankelijkheid van bijvoorbeeld een website of pinapparaat wordt onder de loep genomen. Kortom, of iedereen kan meedoen. En dat is, volgens Nardus Koster, "zeker het geval bij Quintus! Het gebouw is gecheckt en goed toegankelijk bevonden voor ouderen, mensen in een rolstoel en bezoekers met een andere beperking."

Fietsen in de stalling
Om ons gebouw aan de Vloeddijk in de toekomst toegankelijk te houden voor o.a. rolstoelgebruikers, willen we nogmaals een beroep doen op alle bezoekers van Quintus die op de fiets komen: willen jullie de fietsen in de fietsenstalling van Quintus parkeren? Te vinden rechts van de hoofdingang, achter het monumentale Weeshuispoortje! Zo houden we samen het trottoir vóór het gebouw vrij voor rolstoelgebruikers. Alvast hartelijk dank!


Lees meer...Lees meer...
De wintertijd is ingegaan: tijd om iets nieuws te leren bij één van onze korte cursussen die in november van start gaan! Absolute topper: ‘Introductie Klassiek Portretschilderen’ van kunstenares Anne-Rixt Kuik. Maar ook breien en haken voor beginners, botanisch schilderen, kerstworkshops en diverse kindercursussen komen eraan!
Voor de allerkleinsten is er Muziek op Schoot, Kleuteravontuur met Muziekinstrumenten, Kleuterfluit, Peuter-, Kleuter- of Kinderdans en Peuterkunst. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen ook ‘Op ontdekkingsreis met je harp’!

Klassiek portretschilderen met Anne-Rixt Kuik
Ook voor jongeren en volwassenen is er volop keuze in korte cursussen zoals Interieurdesign en –ontwerp, Glasfusion, Botanisch Schilderen, Druk je STEMpel en Kinderboeken Schrijven. Nieuwkomer is de cursus Introductie Klassiek Portret schilderen van kunstenares Anne-Rixt Kuik. In deze cursus leer je de opbouw van een portret in olieverf volgens de klassieke figuratieve traditie in de schilderkunst. Aan bod komen materiaal, toonwaarden, compositie, contrasten, penseelvoering en gebruik van kleur.
Anne-Rixt Kuik (1987) studeerde aan de Klassieke Academie voor beeldende kunst in Groningen en de Florence Academy of Art om de technieken van de klassieke figuratieve schilderkunst te leren. Ook volgde zij masterclasses bij kunstenaars Sam Drukker, Henk Helmantel en Jeremy Lipking. Tevens studeerde zij in Brisbane, Australië om daar haar geheel eigen techniek verder te ontwikkelen. Eenmaal terug in Nederland werkte zij aan haar serie die een verrassende en unieke combinatie laat zien van technieken als fresco, gelaagdheid en 'alla prima' (nat-in-nat). Anne-Rixt Kuik laat in zowel haar portretten als vrij werk de mens centraal staan in al haar eigenheid, breekbaarheid en schoonheid. In de winter van 2018 werd Anne-Rixt Kuik uitgenodigd door de staat New South Wales (Australië) om drie maanden te werken als kunstenaar in Sydney. Haar werk wordt verkocht bij galerie Bonnard en galerie Wildevuur. De cursus 'Introductie Klassiek portretschilderen' van Anne-Rixt Kuik is voor alle niveaus!

Inschrijven
Nieuw in november zijn verder de korte cursussen Breien voor beginners en Haken voor beginners, ideaal voor de komende heerlijke winteravonden! Hier vind je het volledige overzicht van alle najaarscursussen. Korte cursussen starten bij voldoende deelname. Schrijf je daarom op tijd in via deze website of vraag bij de infobalie in ons gebouw naar een inschrijfformulier. Voor vragen kan je terecht bij info@quintuskampen.nl of tel. 038-3371200.
Lees meer...
Het kunstwerk 'Takkewijf' heeft keramiekcursist Annie Jorna de Publieksprijs 2019 opgeleverd! Zij kreeg de prijs woensdagmiddag 25 september tijdens een feestelijke bijeenkomst uit handen van Eujin Jeon, winnaar van de publieksprijs 2018 en Quintusdirecteur Hendrik Jan Houtsma!

Sinds enkele maanden zijn de foyer en gangen van het gebouw van Quintus gevuld met inspirerende werken van cursisten glas, tekenen, schilderen, grafiek en keramiek. Opvallend onderdeel is de veelbesproken koppencollectie dat als een soort kettingreactie op een idee is ontstaan. Meer hierover lees je in dit artikel!
Het publiek mocht stemmen op een favoriet kunstwerk en daar is de afgelopen tijd volop gebruik van gemaakt. De koppen bleken ook onder de stemmers erg favoriet. Een ervan, het zogeheten 'Takkewijf' van cursiste Annie Jorna, kreeg de meeste stemmen. Annie Jorna: "Ik wist direct dat ik iets met wilgentakken wilde gaan doen. Zo is mijn kop van keramiek ontstaan." De expositie is nog tot 1 oktober gratis te bezichtigen tijdens de openingstijden van Quintus. 

Foto onder: kunstwerk 'Takkewijf' van Annie Jorna

Lees meer...
Lees meer...
In het kader van Quintus Open organiseerden we vandaag een speciaal programma voor ‘nieuwe Nederlanders’, in samenwerking met W en L Opleidingen. “Inburgeren en de taal leren, gebeurt niet tussen vier muren. Wij gaan erop uit met cursisten en laten zien wat Kampen te bieden heeft”, aldus Mariska Weijmer van W en L Opleidingen.
Ruim 40 statushouders volgden vanochtend een inspirerend programma. Ze konden kiezen uit een zangworkshop, jamsessie, een keramiek- of theaterworkshop. De 50-jarige Zara, die in 2014 vanuit Iran naar Nederland vluchtte, koos met vriendin Soda voor de theaterworkshop. “Door deze workshops leren we nieuwe dingen en nieuwe mensen kennen. Vroeger op school heb ik wel theater gehad maar daarna niet meer. Ik wou weten of het eng is, maar dat was het helemaal niet. Ik denk dat ik wel een beetje talent heb!”

Inburgeren 2.0
Behalve een nadere kennismaking met de taal en de cultuur, heeft een dergelijk programma dus meer positieve effecten op de deelnemers. Mariska Weijmer: “Veel mensen hebben jarenlang in de overlevingsstand gestaan. Dan is het nu, met een officiële status, tijd om de draad van het ‘gewone’ leven weer op te pakken. Bij deze Quintusactiviteiten zie je hoe mensen hun oorspronkelijke interesses of talenten weer herontdekken. Ze maken kennis met de stad, ontdekken wat er allemaal mogelijk is, leggen nieuwe contacten én hebben ook nog eens heel veel plezier samen. De onbekendheid weghalen en meedoen binnen onze Kampense samenleving: dat is een volgende stap binnen de inburgering!”

Quintus Nieuwsbrief

Eenmaal per maand informeert Quintus je via een nieuwsbrief over nieuws, boeiende evenementen, activiteiten en leuke presentaties. Wil je automatisch op de hoogte blijven? Meld je dan aan! Overigens: je zit nergens aan vast; je kunt jezelf gemakkelijk vanuit de nieuwsbrief afmelden.