Vragen ?

Individuele of teamgerichte deskundigheidsbevordering gericht op praktische toepassing
in de klas.

  • Individueel: door inzet van een vakleerkracht in de klas gezamenlijk vorm geven aan een vak uit de kunstdisciplines;
  • In verdiepende workshops: zelf aan de slag om technieken eigen te maken;
  • Teamtrainingen: theater, lied aanleren;

Interne Cultuur Coördinator (ICC)
Quintus is landelijk gekwalificeerd om de cursus Interne Cultuur Coördinator (ICC) te verzorgen. Na afronding van de cursus worden de ICC-ers begeleid en ondersteund bij het opstellen en de uitvoering van het cultuureducatiebeleid in hun school. ICC-er maken deel uit van het netwerk Kunst en Kind. Quintus vormt de schakel tussen landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid en de lokale invulling daarvan.

Meer informatie: stuur een mail naar m.vanzanten@quintuskampen.nl of bel 038 3371 200.

article