Vragen ?

Proefles

Aanvraag voor een gratis proefles

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is geen correct e-mailadres

b_600_0_16777215_00_images_Onderwijs_PO_1.jpg

Quintus verzorgt workshops en cursussen op het gebied van beeldend, theater, muziek en dans voor het primair en voortgezet onderwijs om kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met kunst. Kinderen proeven aan alle kunstdisciplines en ontdekken waar hun talenten liggen.Kinderen hebben meer nodig dan rekenen en taal om zich te ontwikkelen. Leerkrachten van basis en voortgezet onderwijs werken samen met docenten van Quintus aan boeiende programma's. Quintus vertaalt de vraag van een school naar onderwijsprojecten en werkvormen die aansluiten bij verschillende manieren van leren en wat er leeft bij een school. Creatief bezig zijn is niet alleen leuk maar ontwikkelt ook tal van vaardigheden. Muziek stimuleert luistervaardigheid, samenwerking en emotionele intelligentie, beeldende kunst de creativiteitsontwikkeling. Dansen is goed voor de motoriek, theater voor de taalvaardigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door de inzet van kunstvakken leren kinderen waar ze goed in zijn, ze leren elkaar en zichzelf waarderen op andere gronden dan meetbare resultaten. Ook worden ze aangesproken op hun nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen. Kunst binnen onderwijs is meer dan alleen een aangename afwisseling in het lesprogramma. En, nog steeds geldt: 'Jong geleerd, is oud gedaan!'.

Quintus verzorgt workshops en cursussen om kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met kunst. Binnen het onderwijs wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij overige vakken en projecten om cultuureducatie een geborgde plek te geven binnen bestaande doorgaande leerlijnen. De school is hierin de leidende partij en maakt autonome keuzes.


Een greep uit het aanbod voor het primair onderwijs
Theater : aansluitend bij het thema van de school, toneelstukjes maken met vaste tekst, improvisatie;
Muziek : muziekles op thema, doorgaande leerlijn muziekinstrumenten (experimenteerkisten, instrumentalisten in de klas, schoolconcert);
Dans : aanleren van dansen al dan niet passend bij een thema, improvisatie (bewegen op muziek);
Beeldend : tekenen/schilderen, druktechnieken, maskers maken, textiel, fotografie, keramiek;

Meer informatie: stuur een mail naar m.vanzanten@quintuskampen.nl of bel 038 3371 200.