Vragen ?

Pauline_Westen.jpg

Mijn naam is Pauline Westen en ik ben al meer dan 25 jaar docent hobo bij Quintus. Ik ken het kunstencentrum dus heel goed. Ik ben gecertificeerd coach en vind het een grote eer om vertrouwenspersoon te mogen zijn bij Quintus. Mensen helpen en muziekmaken zijn mijn grote passies. Ik spreek hierbij de hoop uit dat we samen ervoor kunnen zorgen dat Quintus een warme en veilige plek kan zijn voor zowel de medewerkers als de cursisten en hun ouders.


Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we:

  1. Seksuele intimidatie (jij bepaalt wat je ongewenst vindt)
  2. Agressie en geweld
  3. Pesten
  4. Discriminatie  

Wat ik kan doen
Allereerst kun je bij mij je verhaal kwijt. Verder kan ik je, als je dat wilt, adviseren over:

  • hoe je met de pleger in gesprek kunt gaan
  • iemand die tussen jou en de pleger kan bemiddelen
  • iemand die corrigerend kan optreden.

In ernstige gevallen kan ik je helpen tegen iemand een formele klacht in te dienen. Als je last hebt van ongewenst gedrag, sta ik achter jou,
Anders gezegd: ik neem voor waar aan wat je mij vertelt en zal je op grond daarvan adviseren. Als je bij me langskomt, houd jij de regie, ik ben slechts adviseur en jij bepaalt dus uiteindelijk wat je wilt dat er gebeurt. En belangrijk is om te weten, dat ik geheimhoudingsverplichting heb en dat ik zonder jouw toestemming geen actie zal ondernemen.

Telefoon: 06 53 29 84 78 (rechtstreeks nummer)
e-mail: vertrouwenspersoon@quintuskampen.nl


Klachtenformulier

Heb je een klacht, dan kun je ook gebruik maken van de Klachtenregeling Quintus. In dit document staat de klachtenprocedure omschreven.

article